O Fundacji

Wspieramy Pszczoły

Zostań Naszym Partnerem

Zostań Naszym Partnerem

Masz pytanie do eksperta w dziedzinie pszczelarstwa?

Masz pytanie do eksperta w dziedzinie pszczelarstwa?

z miłości do pszczół…

Wspieramy pszczoły 

Fundacja z miłości do pszczół

Na początku był przypadek, potem mini kurs pszczelarski w Krakowie.. Tam właśnie rozpoczęła się ta piękna przygoda i zachwyt nad pszczołami. Po kursie przyszedł czas na zakup pierwszych uli. Krok do przodu, ale jeszcze bez rodzin pszczelich. Konieczność i chęć dalszego dokształcania zaprowadziły mnie do szkoły pszczelarskiej w Warszawie, a potem na studia podyplomowe w Krakowie. Dziś jestem już praktykującą pszczelarką, a zarazem założycielką tejże Fundacji Wspieramy Pszczoły. Mam nadzieję, że przyłączycie się do tej przygody i będziecie je wspierać razem z naszą Fundacją. Jak to będziemy robić? Przeczytajcie jakie są nasze statutowe cele. Będziemy je realizować poprzez:

 

 • promocję produktów pszczelich oraz profilaktyki zdrowotnej poprzez wdrażanie produktów pszczelich jako podstawowej zasady utrzymania dobrego stanu zdrowia i zapobiegania chorobom,
 • działalność edukacyjną w zakresie rozpowszechniania wiedzy w dziedzinie zdrowego żywienia, ekologii i zależnościach pomiędzy człowiekiem a pszczołą , prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów pszczelarskich a także wszelkiego typu działań i projektów związanych z ekologią i ochroną zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego;
 • zakładanie i prowadzenie pasiek oraz innych siedlisk dla zapylaczy; zakup pszczół, uli, innych siedlisk dla pszczół;
 • tworzenie baz pożytkowych dla zapylaczy, uprawę oraz rozmnażanie krzewów;
 • sadzenie roślin miododajnych
 • działania na rzecz poprawy jakości edukacji pszczelej w placówkach publicznych, stowarzyszeń i kół pszczelarskich, szczególnym naciskiem na przedszkola i szkoły, gminy i inne jednostki administracji publicznej,
 • działalność proekologiczną, wspieranie rolnictwa ekologicznego oraz wysokiej jakościowo produkcji miodu i utrzymania pasiek oraz ochrona środowiska naturalnego,
 • promocję oraz upowszechnianie kultury i sztuki, w tym promowanie kultur lokalnych i różnorodności kulturowej, zwłaszcza kulinarnej, poszczególnych regionów Polski z wykorzystaniem produktów pszczelich,
 • organizowanie szkoleń dotyczących zakładania i utrzymywania pasiek jak również związanych z gospodarką pasieczną,
 • współpracę z ekspertami w dziedzinie pszczelarstwa,
 • udział w targach i innych wydarzeniach branży turystycznej, zdrowotnej, ekologicznej i kulinarnej, udział w targach, wystawach, festiwalach, konferencjach, seminariach, wykładach, kursach, szkoleniach, spotkaniach wspomagających ochronę przyrody;
 • współpracę z rolnikami stosującymi ekologiczne techniki upraw;
 • organizowanie imprez kulturalnych, koncertów, spektakli itp.,
 • prowadzenie apiterapii,
 • umożliwienie adopcji ula osobom, które w bezpośredni sposób nie mogą prowadzić pasieki,
 • prowadzenie stron, serwisów, portali i witryn internetowych, prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej, informacyjnej, edukacyjnej, internetowej, marketingowej, promocyjnej, medialnej, organizacyjnej, w tym współpraca ze środkami masowego przekazu;
 • wspieranie finansowe i rzeczowe osób, podmiotów i instytucji realizujących inicjatywy zgodne z celami Fundacji,
 • współpracę z samorządami, ośrodkami, instytucjami, organizacjami i osobami indywidualnymi w kraju i za granicą w zakresie realizacji celów Fundacji,
 • pracę na rzecz środowiska lokalnego,
 • prezentacje, wystąpienia publiczne, happeningi, konferencje prasowe, szkolenia i seminaria naukowe na temat ekologi i ochrony pszczoły miodnej
 • realizację kampanii społecznych, informacyjno-edukacyjnych i programów rozwojowych oraz poszukiwanie, gromadzenie oraz dokumentowanie i opracowywanie informacji w zakresie objętym celami Fundacji; 
 • realizację projektów, współfinansowanych ze środków publicznych, w tym ze środków krajowych i Unii Europejskiej.
 • współpracę ze środkami masowego przekazu.

 

0 +

Pierwszy rok doświadczenia

0 +

Wiele płaszczyzn współpracy

0 +

Ekspertów

Wspieramy pszczoły 

ZAPRASZAMY DO Współpracy

Wspieraj z Nami Pszczoły

Wspieraj z Nami Pszczoły

Wspieramy pszczoły

Zamelduj się jako nasz ambasador i wesprzyj pszczoły